Andere-weg trouwvervoer
ALGEMENE VOORWAARDEN ANDERE WEG TROUWVERVOER

Begripsbepaling

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bepaling van de huurprijs, overige kosten en de duur van de huur

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de overeenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dit onmiddellijk te worden gemeld aan opdrachtgever. Rijklaarmaakkosten, haal- en brengkosten, aftankkosten en contractkosten zijn inbegrepen. De vermelde prijs is onder voorbehoud van de stijging van de diesel (prijs bij berekening is 1,25 per km). Bij stijging van 10 % van de diesel stijgt de prijs van de rit met 5 %.

Kosten

Onder kosten wordt bedoeld:

Betaling

Calamiteiten

Annulering

Andere Weg Trouwvervoer
Bijlmerdreef 749
1103 TA Amsterdam
tel.: 020-6005762
tel.nr. mobiel: 06-47900649

W: http://www.andere-weg.nl
E: info@andere-weg.nl
KVK Amsterdam 34167513

Concept: Toon van Ramshorst | Realisatie: Ron den Besten